FANDOM


Wałczenie – wymowa ł jak u niezgłoskotwórczego (w zapisie fonetycznym [w], spotykana w języku polskim od XVI[1]-XVII w. Wymowa taka pojawiła się początkowo na wsi (chłopi) i wśród warstw niewykształconych[1], a obecnie jest ogólnie przyjętą normą. Przedniojęzykowo-zębowe ł, zwane scenicznym, (w zapisie fonetycznym [ɫ]) występuje współcześnie jedynie w gwarach kresowych, na scenie rzadko.

Proces przechodzenia [l] i [ɫ] w samogłoskę lub półsamogłoskę występuje w wielu językach indoeuropejskich:

Zobacz też Edytuj

  1. 1,0 1,1 .gwarypolskie.uw.edu.pl

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.