FANDOM


Socjolekt – odmiana języka używana przez klasę lub grupę społeczną, grupę zawodową lub subkulturę.

Odmianą socjolektu są: żargon, slang i język zawodowy (profesjolekt); pojęcia te są często (błędnie) traktowane jako synonimy. Każda odmiana charakteryzuje się jednak swoimi cechami typowymi tylko dla nich. Żargon jest to tajna odmiana socjolektu. Słownictwo żargonu jest budowane tak, aby nie było zrozumiane dla ludzi nie należących do grupy (np. żargon więzienny). Slang należy do ekspresywnej odmiany socjolektu. Jest otwarty na wszystkie grupy społeczne. Słownictwo powstaje w nim najczęściej pod wpływem mody językowej. Dlatego najczęściej kojarzony jest z subkulturami młodzieżowymi. Język zawodowy dotyczy wykonawców danego zawodu. Ma za zadanie ułatwić komunikację między pracownikami.

Zostały zbadane między innymi języki prawników, lekarzy itp.

Zobacz też Edytuj

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.