FANDOM


Pomeranizm – rodzaj polonizmu , zapożyczenie z dialektu kaszubskiego obecne przede wszystkim w dialektach pomorskich języka wschodniodoloniemieckiego. Pomeranizmy pojawiają się w wyniku oddziaływania kaszubszczyzny na inny język.

Popularnym pomeranizmem w jęzku dolnoniemieckim (a także i w języku niemieckim) jest wyrażenie dali, dali (dalej, dalej = prędko, prędko).

Zobacz też Edytuj

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.