FANDOM


Polaszenie – zjawisko polegające na upodabnianiu przez użytkowników kaszubszczyzny swojej mowy do języka ogólnopolskiego. Zjawisko to może odbywać się na poziomie fonetycznym lub leksykalnym i zachodzi z powodu naturalnego wpływu polskiego języka literackiego na mowę Kaszubów spowodowanego stałą koegzystencją obu etnolektów. Jeśli uznać kaszubszczyznę za język, polaszenie przypomina trasiankę (mieszaninę języków białoruskiego i rosyjskiego) oraz surżyk (mieszaninę języków ukraińskiego i rosyjskiego). Zjawisko to jest obecnie bardzo powszechne; zdecydowana większość użykowników etnolektu kaszubskiego polaszy. Jest ono spowodowane wszechobecnością języka ogólnopolskiego w mediach, szkole, urzędach i kościele.

Zobacz też Edytuj

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.