FANDOM


Information icon Nazwa hasła to: Nowsze dialekty mieszane. Nie mylić z: nowymi dialektami mieszanymi. Zobacz też: dialekty mieszane – strona ujednoznaczniająca.


Nowsze dialekty mieszane – umowne określenie nazywające te gwary północnopolskie, które powstały w wyniku ekspansji polskich dialektów (mazowieckiego i wielkopolskiego) na tereny zamieszkane pierwotnie przez Prusów[1]. Gwary mieszane sprawiają dialektologom pewne problemy - często ich jednoznaczne przypisanie do konkretnego dialektu jest bardzo trudne i zależy od wybranych przez językoznawcę kryteriów. Pewnym rozwiązaniem było wydzielenie odrębnego dialektu chełmińsko-kociewsko-warmińskiego jako dialektu pośredniego, nie jest on jednak uwzględniany w najpopularniejszych podziałach[2]. Nie należy mylić tego pojęcia z nowymi dialektami mieszanymi, rzeczywistą jednostką dialektologiczną.

Do gwar mieszanych zalicza się gwary malborskie, grudziądzką, lubawską, ostródzkie, warmińską i mazurską.

Przypisy

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.