FANDOM


Information icon Nazwa hasła to: Nowe dialekty mieszane. Nie mylić z: nowszymi dialektami mieszanymi – koncepcją nazewniczą niektórych gwar polskich.
Disambig Na tę stronę wskazuje przekierowanie ze strony „Dialekt mieszany”. Zobacz też: dialekty mieszane – strona ujednoznaczniająca.
Jezyki i dialekty Europa Srodkowo Wsch

Języki i dialekty Europy Środkowo-Wschodniej, B4-nowe dialekty mieszane

Nowe dialekty mieszane (dialekt mieszany) – ogólny termin używany do nazwania nowszych gwar języka polskiego powstałych z wymieszania się dialektów przyniesionych przez osadników polskich na ziemie odzyskane po roku 1945[1]. Z powodu odmienności językowej jaka występowała pomiędzy ludnością nowych terenów Polski, często uniemożliwiając swobodną komunikację, język ogólny zastępował gwary regionalne wyjątkowo szybko. W rezultacie na terenach tych występuje obecnie właściwie tylko język literacki z niewielkimi naleciałościami regionalnymi, o charakterystyce zależnej od pierwotnej gwary przeniesionej przez nowe grupy ludności. Dzisiaj dialekty mieszane obejmują większy obszar niż wskazują na to mapy dialektologiczne i pojawiają się na terenach, na których używa się innych polskich gwar, np. warmińskiej i mazurskiej.

Dialekty mieszane tworzyły:

Polska mowa pojawiła się:

Przypisy

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.