FANDOM


Mazurzenie

Mazurzenie i zjawiska analogiczne. Obszar mazurzenia zakreślony linią o kolorze czerwonym.

Mazurzenie polega na wymawianiu zamiast spółgłosek dziąsłowych 'cz', 'sz', 'ż','dż' głosek zębowych: 'c', 's', 'z'. Na przykład: "czepek" jako "cepek", "szkoła" jako "skoła", "życie" jako "zycie".

Ten proces fonetyczny jest bardzo charakterystyczny dla wielu polskich dialektów, szczególnie zaś na Mazowszu i Mazurach, a także na terenie Małopolski i Śląska. Również w Wielkopolsce – na terenie niemazurzącym, w okolicach Puszczy Noteckiej w gwarze tzw. Mazurów Wieleńskich występuje zjawisko mazurzenia.

Mazurzenie od prasłowiańskich głosek szumiących miękkich mogło przebiegać drogą typu š´ > š > s lub š´ > s´ > s. Ta druga jest bardziej prawdopodobna, ponieważ przy pierwszej tendencje depalatalizacyjne wyczerpałyby się po pierwszym etapie.

Mazurzenie nie zachodzi w przypadku [ʃ] ("sz") i [ʒ] ("ż") pochodzących od spalatalizowanego "r", np. "przez" i "rzeka".

Analogiczne procesy zaszły w wielu językach, np. w północnym wariancie łaciny średniowiecznej, a także w tok pisin.

Zobacz też

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.