FANDOM


Mazurzenie

Mazurzenie i zjawiska analogiczne. Obszar kaszubienia zakreślony linią o kolorze żółtym.

Kaszubienie – właściwość dialektu kaszubskiego, polegająca na stwardnieniu szeregu spółgłosek dziąsłowo-podniebiennych (ciszących) ć, ś, ź, w szereg spółgłosek zębowych (syczących) c, s, z, dz. Jest to proces w dużym stopniu podobny do mazurzenia.

Drugim, rzadszym rodzajem kaszubienia, jest przejście szeregu spółgłosek dziąsłowo-podniebiennych w szereg spółgłosek dziąsłowych cz, sz, ż, . Jest to proces poniekąd odwrotny do jabłonkowania.

Proces ten dokonał się prawdopodobnie przed wiekiem XVII i wynikł z tendencji do zamiany złożonego systemu spółgłosek w podobny, ale prostszy w artykulacji.

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.