FANDOM


Języki zachodniosłowiańskie - grupa języków słowiańskich używana przez Słowian zamieszkujących Europę Środkową - Polskę, Czechy, Słowację i Niemcy (Łużyce). Do tej grupy zalicza się następujące podgrupy i języki:

języki lechickie

języki łużyckie

języki czesko-słowackie