FANDOM


Języki germańskie – grupa języków w obrębie języków indoeuropejskich, którymi posługuje się kilkaset milionów mówiących na całym świecie. Wywodzą się ze wspólnego języka pragermańskiego.

W swojej wczesnej fazie rozwoju języki germańskie miały najprawdopodobniej kontakt z bliżej nieokreślonym substratem językowym (przypuszczalnie któregoś z języków azjanickich lub uralo-ałtajskich). (Zob. język pragermański).

Klasyfikacja języków germańskich Edytuj

języki indoeuropejskie > języki germańskie

Języki germańskie:

  • kontynentalne
  • zachodnie
  • wschodnie

Porównanie języków germańskich Edytuj

Angielski Fryzyjski Afrikaans Niderlandzki Dolnoniemiecki Niemiecki Szwedzki Duński Wilamowski
Apple Appel Appel Appel Appel Apfel Äpple Æble Opuł
Board Board Bord Bord Boord Brett Bräde Bræt Brut
Beech Boeke/ Boekebeam Beuk Beuk Böke Buche Bok Bøg Bihia
Book Boek Boek Boek Book Buch Bok Bog Büh
Breast Boarst Bors Borst Borst Brust Bröst Bryst Brust
Brown Brún Bruin Bruin Bruun Braun Brun Brun Broün
Day Dei Dag Dag Dag Tag Dag Dag Tog
Dead Dea Dood Dood Dood Tot Död Død Tut
Die Stjerre Sterf Sterven Sterven Sterben Śtarwa
Enough Genôg Genoeg Genoeg Noog Genug Nog Nok Gynüg
Finger Finger Vinger Vinger Finger Finger Finger Finger Fyngier
Give Jaan Gee Geven Geven Geben Giva / Ge Give Gon
Glass Glês Glas Glas Glas Glas Glas Glas Głoz
Gold Goud Goud Goud Gold Gold Guld Guld Gułd
Hand Hân Hand Hand Hand Hand Hand Hånd Hond
Head Holle Hoof / Kop Hoofd/ Kop Kopp Haupt/ Kopf Huvud Hoved Hiöet
High Heech Hoog Hoog hoog Hoch Hög Høj Hüh
Home Hiem Heim / Tuis Heim / thuis Heem Heim Hem Hjem Hom
Hook Hoek Haak Haak Haak Haken Hake/ Krok Hage/ Krog Hok
House Hûs Huis Huis Huus Haus Hus Hus Hoüz
Many Menich Menige Menige Mennig Manch Många Mange Miöehia
Moon Moanne Maan Maan Maan Mond Måne Måne Mönd
Night Nacht Nag Nacht Nacht Nacht Natt Nat Noht
No Nee Nee Nee(n) Nee Nein Nej Nej Na/Ny
Old Âld Oud Oud Ool Alt Gammal (ale: äldre, äldst) Gammel (ale: ældre, ældst) Ołd
One Ien Een Een Een Eins En En An
Ounce Ons Ons Ons Uns Unze Uns Unse Yns
Snow Snie Sneeu Sneeuw Snee Schnee Snö Sne Śnej
Stone Stien Steen Steen Steen Stein Sten Sten Śtan
That Dat Dit Dat, Die Dat (Dit) Das Det Det Dos
Two/Twain Twa Twee Twee Twee Zwei/ Zwo/ Zwan Två To Cwe
Who Wa Wie Wie Wer/Wokeen Wer Vem Hvem Wor
Worm Wjirm Wurm Wurm/ Worm Worm Wurm Mask/Orm [1] Orm Wüm
Angielski Fryzyjski Afrikaans Niderlandzki Dolnoniemiecki Niemiecki Szwedzki Duński Wilamowski

Przypisy

  1. Spokrewnione słowo Orm jest uznawane za wyrażenie slangowe.

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.