FANDOM


Niederfränkisches Mundartgebiet cropped-nl

Zasięg języków dolnofrankońskich w Europie

Języki dolnofrankońskie lub dolnofrankijskie – grupa kilku blisko spokrewnionych ze sobą języków zachodniogermańskich, które rozwijały się na terenach Niderlandów. Tradycyjnie zalicza się do nich:

Obecnie widoczna jest tendencja do wyodrębniania z niderlandzkiego języka limburskiego.