FANDOM


Flag of the Isle of Man Język manx - język z grupy goidelskiej (q-celtyckiej) języków celtyckich, który używany jest na Wyspie Man (dependencji Korony brytyjskiej), położonej na Morzu Irlandzkim. Pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego dialektów ulsterskiego i galloway. Wyodrębnił się około V w. n.e. Najstarsze zapiski w tym języku pochodzą jednak dopiero z XVII w. Literatura w języku manx nie jest zbyt bogata.

Obecnie język manx można uznać za język wymarły lub przynajmniej bliski wymarciu, podejmuje się jednak próby jego odrodzenia. Ostatnia osoba, która używała go jako języka ojczystego zmarła w roku 1974. Działania mające na celu ożywienie tego języka przyniosły pewne rezultaty - obecnie wielu mieszkańców wyspy nauczyło się języka manx i posługuje się nim jako drugim językiem, po angielskim. Według spisu ludności z 1991 roku były to 634 osoby z ponad osiemdziesięciotysięcznej populacji wyspy, 10 lat później zadeklarowało znajomość języka już ponad 1000 osób więcej (2,2 proc. ludności wyspy). W ostatnich latach pojawiły się też osoby, dla których język manx jest pierwszym językiem - dzieci tych, którzy nauczyli się go i posługują się nim w życiu codziennym. W 2001 r. jako takie określiło się 56 osób.

Zapis języka manx, inaczej niż języka irlandzkiego, czy szkockiego gaelickiego, nie odpowiada goidelskiej fonologii.