FANDOM


כנען – Kenaán
Obszar Czechy, Łużyce, Polska
Liczba mówiących język wymarły
Klasyfikacja genetyczna Języki indoeuropejskie
*Języki słowiańskie
**Języki zachodniosłowiańskie
***języki czesko-słowackie
****język knaan
Pismo hebrajskie

Język knaan (język judeosłowiański) – wymarły język diaspory żydowskiej, który rozwinął się na bazie języków słowiańskich, głównie w oparciu o język czeski. Był używany na terenach słowiańskich do czasów średniowiecza. Zaliczany jest do języków zachodniosłowiańskich.

Niektórzy badacze twierdzą, iż przetrwał do czasów o wiele późniejszych, aż do momentu ekspansji kultury aszkenazyjskiej i języka jidysz, przez który został wchłonięty i zasymilowany. Znane jest przynajmniej jedno świadectwo piśmiennicze z końca XVI w. w języku polskim (?), zapisane jednak literami hebrajskimi. Potencjalnym dowodem na tę tezę miałby być również archaiczne zapożyczenia z języków słowiańskich w jidysz, w formach, które w momencie jego ekspansji w językach słowiańskich już nie istniały. Miałyby być to rzekome zapożyczenia z knaan.

Jeszcze inna hipoteza wyjaśniająca pochodzenie elementu słowiańskiego w jidysz, zaproponowana przez Paula Wexlera zakłada, iż on sam ma rodowód judeo-słowiański (judeo-łużycki) a dopiero z czasem został zgermanizowany i błędnie jest klasyfikowany jako język germański.

Piśmiennictwo

Jednym z nielicznych dowodów istnienia języków judeo-słowiańskich (w tym przypadku judeo-polskiego) są napisy na XII i XIII-wiecznych brakteatach polskich bitych przez żydowskich mincerzy na dworze Mieszka Starego i Leszka Białego. Jedna z zachowanych inskrypcji brzmi:

knaan משקא קרל פלסק
transkrypcja mšk⊃ krl plsk
tłumaczenie Mieszko król Polski

Brakteat01 Brakteat02

Jeden ze srebrnych brakteatów Mieszka III. Na czerwono zaznaczono napis משקא קרלMieszko król. Reszta napisu nieczytelna. Zapis bez samogłosek jak w jęz. hebrajskim.

Linki zewnętrzne


Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.