FANDOM


Stefan Ramult-Pomeranian Dictionary

Jedna ze stron "Słownika języka pomorskiego, czyli kaszubskiego" Stefana Ramułta

Grupa pomorska języków lechickich - hipotetyczna grupa języków lub dialektów, którymi posługiwała się i nadal posługuje się autochtoniczna ludność polskiego Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego. Grupa ta bywa również określana jest jako grupa środkowolechicka[1], gdyż charakteryzują ją cechy typowe zarówno dla dialektów zachodniolechickich (język połabski) jak i wschodniolechickich (język polski).

Dość często grupie pomorskiej przypisuje się synonim język pomorski[2]. Jest to określenie poniekąd kontrowersyjne, ponieważ nie jest znany dokładny stopień pokrewieństwa poszczególnych etnolektów wchodzących w jej skład. Pojęcie języka pomorskiego pojawia się również w dwóch innych przypadkach - jako określenie kaszubszczyzny[3][4][5] oraz jako nazwa języka, będącego przodkiem współczesnych słowiańskich dialektów używanych na Pomorzu[6]. Ostatni spośród wymienionych przypadków użycia nie jest zbyt popularny wśród językoznawców, jako iż znaczna ich część genezy gwar pomorskich doszukuje się w staropolszczyźnie[7]. Tradycyjna polska dialektologia zalicza grupę pomorską w skład dialektów języka polskiego.

Do grupy tej zalicza się:

Obecnie kaszubszczyzna posiada status języka regionalnego. Słowińszczyzna, uznawana albo za język odrębny zarówno od polskiego jak i kaszubskiego albo za dialekt jednego z tych języków[8], zaginęła pod koniec XX wieku. Podobny los podzieliły gwary zachodniopomorskie, które zostały wyparte przez język dolnoniemiecki kilka stuleci wcześniej. Nie zostały utrwalone w żadnym utworze literackim ani dokumencie urzędowym.

Przypisy

  1. Karol Dajna, Dialekty polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1993, str.69
  2. Taduesz Milewski, Językoznawstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, str. 141
  3. Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893
  4. Friedrich Lorentz, Geschichte der Pomoranischen (Kaschubischen) Sprache, Berlin und Leipzig, 1925
  5. Friedhelm Hinze, Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin 1965
  6. Mapa Słowiańszczyzna zachodnia
  7. Aleksander Brückner, Dzieje Języka Polskiego, Wrocław 1960, str. 18–19
  8. Warmia i Mazury - Informator Turystyczno Przyrodniczy - Parki i rezerwaty