FANDOM


Русиньскы
Obszar Ukraina, Słowacja, Polska, USA i inne
Liczba mówiących 610 000[1]
Klasyfikacja genetyczna Języki indoeuropejskie
 Języki słowiańskie
  Wschodniosłowiańskie
   Język rusiński
Pismo cyrylica
Status oficjalny
język urzędowy Wojwodina (Serbia), język mniejszościowy na Słowacji
Kody języka
ISO 639-1 ry
ISO 639-2 sla
ISO 639-3 rue
SIL RUE

Dialekt rusiński (w Polsce posiadający nazwę urzędową język łemkowski; zwany również łemkowsko-rusińskim, rusińsko-łemkowskim, karpatorusińskim, baczwańsko-rusnackim) – język słowiański używany przez Rusinów (nazywających siebie Rusnakami), mieszkających na Ukrainie Zakarpackiej, we wschodniej Słowacji, w Polsce (Łemkowie i Bojkowie), na Węgrzech i w Rumunii. Język rusiński jest bliski odmianie języka ukraińskiego używanego od XVIII w. przez Rusnaków w Wojwodinie (Serbia) i w Chorwacji,[2] a od początku XX w. też w Kanadzie i USA. Dobrze skodyfikowany tylko w byłej Jugosławii.

Większość polskich językoznawców uznaje ten język za zespół gwar języka ukraińskiego. Sami użytkownicy są podzieleni w kwestii tożsamości etnicznej – niektórzy uważają się za Ukraińców a swój język za dialekt języka ukraińskiego, inni podkreślają własną odrębność.

W Wojwodinie język rusiński ma status języka urzędowego, natomiast na Słowacji status języka mniejszościowego. Zapisywany jest cyrylicą.

W gwarach łemkowskich można znaleźć wiele słów pochodzenia wołoskiego, które do dziś występują w języku rumuńskim, ale jest też bardzo wiele wpływów polskich, słowackich, a nawet węgierskich.

Gwary rusińskie zalicza się do grupy języków wschodniosłowiańskich. Te używane w Polsce, na Słowacji i w Wojwodinie przejawiają jednak pewne cechy języków zachodniosłowiańskich, a dokładniej cechy wspólne z językiem polskim i wschodnimi dialektami słowackimi, np. stały akcent wyrazowy na przedostatniej sylabie oraz formy czasu przeszłego złożone z imiesłowu zakończonego na -l i krótkiej formy czasownika być:

rusiński (gwara łemkowska) znal jem
rusiński (z Wojwodiny) znal som
polski znałem
słowacki poznal som
serbski znao sam
ukraiński ja znaw

Najwyraźniejsze cechy językowe Edytuj

 • pełnogłos,
 • przejścia *dj > dž, *tj > č,
 • końcówka trzeciej osoby liczby mnogiej ť (na przykład nesuť),
 • imiesłowy na -čyj/-čij (na przykład spivajučij),
 • typ czasu przeszłego robił jem tam cilyj den,
 • akcent na przedostatniej sylabie,
 • końcówka mianownika przymiotników liczby mnogiej -y (stary baby),
 • końcówka narzędnika żeńskich rzeczowników -om (s tom dobrom susidkom),
 • końcówka dopełniacza żeńskich przymiotników -oj(i) (staroj baby, šumnoji ďivky),
 • końcówka bezokolicznika -ty,
 • dwie formy czasu przyszłego (budu robyty/robyl),
 • palatalizacja k, g, h, ch typu borsug-borsudzy,
 • enklityczne formy zaimków osobowych mi, ťi, si, mu, ji, ňa, ťa, sa/sja, ho, ju/jej (na przykład pryšol gu mi),
 • ściągnięte końcówki przymiotników,
 • końcówka pierwszej osoby liczby mnogiej -me,
 • palatalizacja s, z przed kontynuantami ě, ę,
 • depalatalizacja miękkich d, t, n (na przykład pjat, ked, den),
 • partykuła pytająca ci,
 • czasownik przeczący nyt/ńit,
 • dwojaki tryb przypuszczający bym/by jem.

Przykład Edytuj

Не мусыш годити ся з гевсима дефiнiцями
гев не о то іде,
але май сьвiдомiст же наступну дефiнiцю (яка би она не была) ...
твориш уж ТИ
 
Ne musy'sz hodyty sia z hevsyma definicjamy,
hev ne o to ide,
ale maj s'widomist, z'e nastupnu definicju ( jaka by ona ne by'la) ...
tvorysz uz' TY

Zobacz też Edytuj

język ukraiński, języki słowiańskie, Rusini, Łemkowie, Bojkowie, Wojwodina

Bibliografia Edytuj

 • Encyklopedia Powszechna PWN
 • Majewicz, Alfred F., Języki świata i ich klasyfikacja, PWN, Warszawa, 1989, ISBN 83-01-08163-5

Linki zewnętrzne Edytuj

Przypisy

 1. Ethnologue report for language code: rue
 2. Majewicz, Alfred F., Języki świata i ich klasyfikacja str. 36

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.