FANDOM


Information icon Nazwa hasła to: Dialekt środkowokaszubski. Nie mylić z: dialektem kaszubskim.

Dialekt środkowokaszubski – jeden z trzech głównych zespołów gwarowych kaszubszczyzny, uznawanej za dialekt języka polskiego lub odrębny język zachodniosłowiański. Obszar, na którym występuje dialekt przez różnych uczonych jest wyznaczany inaczej, pewnym jest natomiast, iż należą do niego takie gwary jak: strzepska, żukowska, sierakowsko-gowidlińska, kartusko-goręczyńska, przywidzka, sulęczyńska oraz stężycka[1]. Dialekt charakteryzuje się przechodniością pomiędzy dialektem północnokaszubskim a zespołem gwar południowokaszubskich. Jako pewna "kompromisowa" odmiana etnolektu, kaszubszczyzna środkowa posłużyła Stefanowi Ramułtowi w tworzeniu słownika języka kaszubskiego[2].

Niektóre cechy środkowej kaszubszczyzny

  • występowanie é (e ścieśnionego) w miejscu ogólnopolskiego a[3]
  • samogłoska u zbliżona brzmieniem do samogłoski i[3]

Przypisy

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.