FANDOM


Denazalizacja - tzw. odnosowienie, to zanik samogłosek nosowych. Takie zjawisko zaszło między innymi w języku rosyjskim. Pierwsze przykłady denatalizacji zanotowanu już w połowie X w.

psłow. ǫ → ros. u przykład: pol. dąb, psłow. dǫbъ, ros. дyб

psłow. ę → ros. ̓a przykład: pol. pięć, psłow. pętъ, ros. пямъ

Bibliografia Edytuj

Języki Indoeuropejskie, red. L. Bednarczuk, tom II, Warszawa 1988

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki