FANDOM


Denazalizacja - tzw. odnosowienie, to zanik samogłosek nosowych. Takie zjawisko zaszło między innymi w języku rosyjskim. Pierwsze przykłady denatalizacji zanotowanu już w połowie X w.

psłow. ǫ → ros. u przykład: pol. dąb, psłow. dǫbъ, ros. дyб

psłow. ę → ros. ̓a przykład: pol. pięć, psłow. pętъ, ros. пямъ

Bibliografia Edytuj

Języki Indoeuropejskie, red. L. Bednarczuk, tom II, Warszawa 1988

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.